top of page

Perkara yang Anda Patut Tahu Mengenai Sindrom Down


Sindrom Down merupakan kondisi kromosom yang berlaku disebabkan masalah dalam pembahagian sel yang menyebabkan penambahan satu kromosom dalam kromosom ke-21. Penambahan kromosom ini menjejaskan ciri-ciri fizikal, intelektual dan pencapaian perkembangan keseluruhan seseorang.

Sindrom Down bukanlah satu penyakit. Terma ini digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri seseorang yang terjadi disebabkan oleh perubahan di kromosom ke-21.

#downsyndrome


Isi Kandungan

  1. Gejala Yang Terdapat Dalam Sindrom Down

  2. Punca Bagaimana Sindrom Down Berlaku

  3. Jenis-Jenis Sindrom Down

  4. Adakah Sindrom Down Boleh Diwarisi?

  5. Faktor-Faktor Ris