top of page

Bagaimanakah Keregangan Otot Rendah (Low Muscle Tone) Mempengaruhi Fokus Di Kalangan Kanak-Kanak

Anda mungkin pernah mendengar doktor atau terapis menyatakan bahawa anak anda mempunyai ‘low muscle tone’.


Jadi, apakah yang anda tahu mengenai keregangan otot (muscle tone)?


Dalam blog ini saya akan menjelaskan dengan lebih teliti mengenai keregangan otot dan kesan keregangan otot yang tidak normal pada kanak-kanak.

Anatomi Otot

Isi Kandungan


1. Definisi Keregangan Otot

2. Apakah yang menyebabkan keregangan otot tidak normal?