top of page

Apakah yang Anda Tahu tentang Sindrom Kurang Daya Tumpuan dan Hiperaktif (ADHD)?

Kemaskini: 1 Jan 2022

Sindrom Kurang Daya Tumpuan dan Hiperaktif atau Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) merupakan kondisi yang mempengaruhi otak dan tingkah laku.

Seseorang individu yang mempunyai ADHD akan mempunyai perkembangan otak dan tahap aktiviti otak yang berbeza dan ini akan mempengaruhi tingkah laku, fokus dan keupayaan mereka untuk duduk dalam jangka masa yang lama.


Isi Kandungan

1. Gejala Yang Terdapat Dalam ADHD

  • a. KurangTumpuan (Inattentive)

  • b. Hiperaktif

  • c. Impulsif

2. Apakah Yang Menyebabkan ADHD?

3. Diagnosis ADHD