Apakah yang Anda Tahu tentang Sindrom Kurang Daya Tumpuan dan Hiperaktif (ADHD)?

Updated: Jul 27, 2020

Sindrom Kurang Daya Tumpuan dan Hiperaktif atau Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) merupakan kondisi yang mempengaruhi otak dan tingkah laku.

Seseorang individu yang mempunyai ADHD akan mempunyai perkembangan otak dan tahap aktiviti otak yang berbeza dan ini akan mempengaruhi tingkah laku, fokus dan keupayaan mereka untuk duduk dalam jangka masa yang lama.


Isi Kandungan

1. Gejala Yang Terdapat Dalam ADHD

  • a. KurangTumpuan (Inattentive)

  • b. Hiperaktif

  • c. Impulsif

2. Apakah Yang Menyebabkan ADHD?

3. Diagnosis ADHD

4. Mengapakah Terapi Diperlukan Untuk ADHD?

5. Rawatan untuk ADHD

  • a. Psikoterapi

i. Terapi Tingkah Laku (Behavior therapy)

ii. Terapi Tingkah Laku Kognitif (Cognitive behavior therapy)

  • b. Rawatan Perubatan

  • c. Terapi Cara Kerja

  • d. Peranan Ibu Bapa1. Gejala Yang Terdapat Dalam ADHD


Semua kanak-kanak dalam satu masa akan menghadapi masalah untuk memberi tumpuan, mendengar arahan, duduk untuk jangka masa panjang dan menunggu giliran. Kanak-kanak akan belajar semua kemahiran ini sepanjang proses pembesaran dengan bantuan ibu bapa dan guru.


Tetapi untuk kanak-kanak dengan ADHD, masalah yang disenaraikan tadi akan berlaku dengan lebih kerap dan mereka akan rasa lebih sukar untuk mengatasi masalah tersebut.


Terdapat tiga kategori untuk gejala ADHD. Kanak-kanak dengan ADHD akan mempunyai gejala dari satu, dua atau kesemua gejala dalam kategori di bawah ini.

a. Kurang Tumpuan (Inattentive)

b. Hiperaktif

c. Impulsif