top of page

Cara Terbaik Membantu Anak Anda Menguasai Kemahiran Menulis


Walaupun kita sekarang berada dalam era teknologi di mana semua orang menulis menggunakan komputer atau telefon pintar, tetapi kemahiran menulis tetap sangat penting untuk kanak-kanak. Ini kerana proses pembelajaran di sekolah mementingkan kemahiran menulis.


Tanpa kemahiran menulis yang bagus, kanak-kanak tersebut akan menghadapi masalah untuk membuat kerja sekolah dan memberi tumpuan dalam pembelajaran. Apabila tulisan mereka tidak kemas atau mereka menulis dengan perlahan, mereka akan sering digelar malas oleh guru dan rakan -rakan. Hal ini boleh menjejaskan keyakinan diri dan tingkah laku mereka.


Jadi, bagaimanakah anda boleh membantu anak anda supaya situasi di atas tidak akan terjadi kepada anak anda?

Banyak perkara yang boleh mempengaruhi cara anak anda menulis. Di sini kami akan membincangkan tentang:

1. Keperluan Asas Untuk Membina Kemahiran Menulis

  • a. Kestabilan postur

  • b. Kekuatan tangan dan jari

  • c. Persepsi visual

  • d. Koordinasi dua hala


2. Perkembangan Genggaman, Fungsi Tangan dan Kemahiran Melukis


3. Tangan Dominan


4. Persediaan Untuk Menulis

  • a. Posisi kertas

  • b. Posisi tangan

  • c. Pra bentuk tulisan


 

1. Keperluan Asas Untuk Membina Kemahiran Menulis


<