top of page

Bagaimana Terapi Cara Kerja Boleh Meningkatkan Kualiti Kehidupan Kanak-Kanak

Menurut American Occupational Therapy Association (AOTA), terapi cara kerja adalah satu jenis terapi yang membantu individu dari semua peringkat umur untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan aktiviti seharian.


Ahli terapi cara kerja akan menilai dan meningkatkan kemampuan individu untuk berfungsi pada tahap tertinggi dalam aktiviti harian di rumah, sekolah, tempat awam, dan tempat kerja.


Kanak-kanak melukis

Proses Terapi Cara Kerja


Pelan intervensi terapi cara kerja untuk setiap kanak-kanak adalah berbeza dan mengikut kemampuan fizikal, intelektual dan sosial-emosi mereka.


Semasa sesi terapi pertama anak anda, ahli terapi cara kerja akan melakukan penilaian lengkap.