Bagaimana Terapi Cara Kerja Boleh Meningkatkan Kualiti Kehidupan Kanak-Kanak

Menurut American Occupational Therapy Association (AOTA), terapi cara kerja adalah satu jenis terapi yang membantu individu dari semua peringkat umur untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan aktiviti seharian.


Ahli terapi cara kerja akan menilai dan meningkatkan kemampuan individu untuk berfungsi pada tahap tertinggi dalam aktiviti harian di rumah, sekolah, tempat awam, dan tempat kerja.


Kanak-kanak melukis

Proses Terapi Cara Kerja


Pelan intervensi terapi cara kerja untuk setiap kanak-kanak adalah berbeza dan mengikut kemampuan fizikal, intelektual dan sosial-emosi mereka.


Semasa sesi terapi pertama anak anda, ahli terapi cara kerja akan melakukan penilaian lengkap.


Ahli terapi cara kerja akan melakukan penilaian terhadap:


Fizikal

 • Julat pergerakan

 • Fleksibiliti

 • Koordinasi tangan-mata

 • Refleks

 • Kekuatan otot

 • Masalah perkembangan

 • Kemahiran memanipulasi objek

 • Keupayaan bergerak dari satu tempat ke tempat lain


Visual

 • Isu Diskriminasi Visual (Visual Discrimination Issues)

 • Isu Diskriminasi Gambar Visual (Visual Figure-Ground Discrimination Issues)

 • Isu Urutan Visual (Visual Sequencing Issues)

 • Isu Pemprosesan Motor Visual (Visual-Motor Processing Issues)

 • Isu Memori Visual Jangka Panjang Atau Pendek (Long- Or Short-Term Visual Memory Issues)

 • Isu Visual-Ruang (Visual-Spatial Issues)

 • Isu Penutupan Visual (Visual Closure Issues)

 • Isu Pembalikan Huruf Dan Simbol (Letter and Symbol Reversal Issues)


Sensori Lain