top of page

Masalah Penglihatan Atau Masalah Pemprosesan Visual: Tahukah Anda?

Bagaimana anda tahu bahawa masalah anak anda adalah disebabkan daripada informasi yang diterima oleh mata atau masalah pada pemprosesan informasi di otak?


Hanya dengan pemeriksaan fungsi mata yang lengkap dapat memastikan anak anda mempunyai masalah penglihatan atau masalah pemprosesan visual.

Optometris bukan sahaja menguji penglihatan 20/20, tetapi juga melakukan pemeriksaan sama ada mata berfungsi dengan baik untuk memberi tumpuan pada objek yang statik dan bergerak.


Sekiranya fungsi mata ini lemah, mata anak anda tidak akan menghantar informasi yang tepat ke otak.


Contoh Gejala Isu Masalah Penglihatan


Sekiranya mata anak anda tidak berfungsi dengan baik, berikut adalah beberapa gejala yang mungkin anda boleh perhatikan semasa mereka belajar:

  • Menggerakkan kepala semasa membaca atau menulis

  • Menutup sebelah mata semasa membaca atau menulis

  • Meninggalkan perkataan semasa membaca atau menulis

  • Mengadu mata letih/ kerap menggosok mata semasa membaca dan menulis sesuatu

  • Membaca dengan perlahan dan memerlukan lebih banyak usaha

  • Mengecilkan mata semasa menyalin perkataan daripada papan putih

Apa Itu Masalah Pemprosesan Visual?


Masalah pemprosesan visual merupakan masalah cara otak memproses maklumat penglihatan. Dalam masalah pemprosesan visual, keupayaan untuk memahami maklumat yang diambil melalui mata berkurangan daripada yang sepatutnya.


Kesukaran pemprosesan visual akan mempengaruhi bagaimana maklumat visual ditafsirkan atau diproses. Seseorang yang mempunyai masalah pemprosesan visual mungkin mempunyai penglihatan 20/20 tetapi mungkin mengalami kesukaran untuk membezakan latar depan dari latar belakang, bentuk, ukuran, dan kedudukan di ruang. 

Lapan Jenis Masalah Pemprosesan Visual