top of page

Autisme, Sensori Integrasi dan Terapi Cara Kerja (Occupational Therapy, OT)

Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang rumit di mana otak individu yang didiagnos dengan autisme tidak berfungsi seperti individu yang lain.


Kanak-kanak dengan autisme biasanya mempunyai kesukaran dalam interaksi sosial dan komunikasi serta mempunyai minat dalam aktiviti dan kemahiran bermain yang terhad.


Terapi Cara Kerja (Occupational Therapy, OT) boleh membantu kanak-kanak dalam kemahiran kognitif, fizikal, sosial, dan motor.

Matlamat utama OT adalah untuk meningkatkan kemahiran hidup yang membolehkan kanak-kanak menjadi lebih berdikari dan dapat mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti.

Untuk kanak-kanak dengan autisme, program OT akan lebih tertumpu pada kemahiran bermain, strategi pembelajaran, aktiviti kehidupan harian dan sensori integrasi.


Isi kandungan


 1. Penilaian Terapi Cara Kerja Untuk Kanak-Kanak Autisme

 2. Bagaimana Terapi Cara Kerja Membantu Kanak-Kanak Autisme?

 3. Kebaikan Terapi Cara Kerja Unutuk Kanak-Kanak Autisme

 4. Apakah Itu Pemprosesan Sensori?


 

1. Penilaian Terapi Cara Kerja Untuk Kanak-Kanak Autisme


Ahli terapi cara kerja akan membuat permerhatian terhadap cara kanak-kanak melakukan tugas yang biasa boleh dilakukan pada usia mereka. Contohnya, memakai pakaian atau bermain permainan.


Perkara berikut juga diperhatikan oleh Terapis Cara Kerja:


 • Masa fokus

 • Stamina

 • Peralihan ke aktiviti baru

 • Kemahiran bermain

 • Tindak balas terhadap sentuhan atau jenis ransangan lain

 • Kemahiran motor kasar seperti postur dan keseimbangan

 • Kemahiran motor halus seperti manipulasi objek kecil, genggaman pensel dan koordinasi tangan

 • Tingkah laku

 • Interaksi antara anak dengan penjaga


 

2. Bagaimana Terapi Cara Kerja Membantu Kanak-Kanak Autisme?


Selepas ahli terapi cara kerja membuat pemerhatian, penilaian dan mengumpulkan maklumat, pelan intervensi akan dibuat untuk anak anda.


Tiada satu jenis intervensi yang ideal wujud tetapi terapi cara kerja akan menggabungkan pelbagai strategi mengikut keperluan anak anda. Terapis Cara Kerja akan mengambil kira kemampuan dan keperluan fizikal, sosial, emosi, deria dan kognitif kanak-kanak.


Ini dapat membantu anak anda bertindak balas dengan lebih baik terhadap persekitarannya.


Strategi OT ini merangkumi:


 • Aktiviti fizikal, seperti melompat dan memanjat untuk membantu dalam menambah baik koordinasi, keseimbangan dan kesedaran tubuh

 • Aktiviti bermain untuk menolong dalam interaksi dan komunikasi

 • Aktiviti kehidupan harian seperti memakai baju, makan dan menggosok gigi

 • Aktiviti untuk membantu dalam kemahiran motor halus seperti aktiviti menggunting dan mewarna

 • Aktiviti sensori


 

3. Kebaikan Terapi Cara Kerja Untuk Kanak-Kanak Autisme


Matlamat utama terapi cara kerja adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan kanak-kanak dengan autisme di rumah dan di sekolah. Ahli terapi cara kerja akan membantu memperkenalkan, mengekalkan dan meningkatkan kemahiran yang diperlukan sehingga mereka boleh hidup secara berdikari.


Berikut merupakan beberapa kemahiran yang diajar oleh ahli terapi cara kerja untuk dipraktikkan oleh kanak-kanak:


 • Kemahiran aktiviti harian seperti latihan ke tandas, berpakaian, menggosok gigi dan makan

 • Kemahiran motor halus yang diperlukan untuk memegang objek, menulis atau memotong dengan gunting

 • Kemahiran motor kasar yang digunakan untuk berjalan, menaiki tangga atau menunggang basikal

 • Kemahiran duduk dan postur

 • Kesedaran tubuh

 • Kemahiran visual untuk membaca dan menulis

 • Kemahiran bermain

 • Keupayaan untuk menolong diri sendiri dan menyelesaikan masalah

 • Kemahiran sosial dan komunikasi


Dengan menambahbaik kemahiran yang dinyatakan di atas dengan terapi cara kerja, kanak-kanak dengan autisme dapat:


 • Meningkatkan keyakinan diri dan lebih senang menjalin persahabatan

 • Memberi tumpuan kepada tugas

 • Mengawal tingkah laku

 • Meluahkan perasaan dengan cara yang lebih sesuai

 • Bermain dengan rakan sebaya dengan cara yang sesuai

 • Belajar cara menguruskan diri


 

4. Apakah Itu Pemprosesan Sensori?


Pemprosesan Sensori merujuk kepada kemampuan untuk menerima maklumat daripada persekitaran melalui deria dan menukarnya kepada tindak balas motor dan tingkah laku yang bersesuaian dan bermakna.


Kerap kanak-kanak dengan autisme mempunyai masalah dalam pemprosesan sensori. Mereka akan menghadapi kesukaran untuk memproses maklumat sensori yang berlaku pada setiap hari.


Deria mereka mungkin akan terlalu peka atau kurang sensitif atau kedua-duanya pada masa yang berbeza. Oleh sebab itu, masalah sensori ini boleh mempengaruhi sosial, tingkah laku dan fokus mereka.


Pada zaman sekolah, kita belajar bahawa manusia hanya mempunyai 5 deria- penglihatan, pendengaran, bau, rasa, dan sentuhan. Namun, kita juga menerima input melalui dua deria tambahan, vestibular dan proprioseptif. Kedua-dua deria ini adalah sangat penting.


Sistem vestibular merujuk kepada rasa pergerakan dan keseimbangan. Sistem vestibular membolehkan seseorang untuk berlari, melompat dan memanjat kerana otak akan mengetahui dengan tepatnya di mana hubungan badan dengan sekeliling melalui informasi dari sistem vestibular.


Proprioseptif pula merupakan keupayaan seseorang untuk mengetahui di mana tubuh seseorang itu berada (kesedaran tubuh). Sistem proprioseptif ini terletak dekat otot dan sendi kita. Reseptor yang terletak dekat otot dan sendi akan distimulasi oleh tekanan yang diberi kepada badan. Contohnya, apabila dipeluk, melompat ke atas dan bawah, kita akan menerima input proprioseptif.


Ketujuh deria ini penting dan akan mempengaruhi keupayaan seseorang kanak-kanak untuk belajar dan berfungsi dalam semua jenis persekitaran. Kebanyakan aktiviti yang kita lakukan memerlukan kita menggabungkan maklumat dari pelbagai deria pada masa yang sama. Setiap deria boleh mempengaruhi tindak balas terhadap deria lain.


Contohnya, seorang kanak-kanak akan menggunakan sentuhan untuk meneroka tekstur makanan. Selepas itu, dengan input dari deria proprioseptif, makanan akan dibawa ke mulutn dan melalui bau dan rasa untuk mengenalpasti jenis makanan. Deria vestibular pula penting untuk duduk tegak semasa makan.


Apabila mereka membesar, kanak-kanak akan belajar bagaimana mengambil dan memproses semua maklumat deria ini dan pada masa yang sama fokus perhatian mereka pada sensori yang tertentu dan mengabaikan yang lain.


Ahli terapi cara kerja boleh membantu kanak-kanak dengan autisme yang mempunyai masalah sensori melalui terapi sensori integrasi.


*Contoh aktiviti yang akan dilakukan dalam sesi terapi:


 • Teknik memberus dan tekanan sendi (deria sentuhan)

 • Aktiviti berayun (vestibular)

 • Aktiviti kerja berat (proprioseptif)

 • Aktiviti menggunakan lagu atau irama (deria pendengaran)

 • Aktiviti meneka bau atau haruman (deria bau)

 • Aktiviti ‘visual tracking’ (deria penglihatan)

 • Aktiviti meniup buih sabun atau wisel (deria rasa)


*Ini adalah contoh aktiviti dan bukannya sesuai untuk semua kanak-kanak. Sila rujuk kepada ahli terapi cara kerja untuk mendapatkan cadangan aktiviti yang sesuai untuk kondisi anak anda.

Comments


Back to top

bottom of page