Autisme, Sensori Integrasi dan Terapi Cara Kerja (Occupational Therapy, OT)

Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang rumit di mana otak individu yang didiagnos dengan autisme tidak berfungsi seperti individu yang lain.


Kanak-kanak dengan autisme biasanya mempunyai kesukaran dalam interaksi sosial dan komunikasi serta mempunyai minat dalam aktiviti dan kemahiran bermain yang terhad.

Anda boleh tekan pautan ini untuk maklumat lebih lanjut mengenai ASD.


Terapi Cara Kerja (Occupational Therapy, OT) boleh membantu kanak-kanak dalam kemahiran kognitif, fizikal, sosial, dan motor.

Matlamat utama OT adalah untuk meningkatkan kemahiran hidup yang membolehkan kanak-kanak menjadi lebih berdikari dan dapat mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti.

Untuk kanak-kanak dengan autisme, program OT akan lebih tertumpu pada kemahiran bermain, strategi pembelajaran, aktiviti kehidupan harian dan sensori integrasi.


Isi kandungan


  1. Penilaian Terapi Cara Kerja Untuk Kanak-Kanak Autisme

  2. Bagaimana Terapi Cara Kerja Membantu Kanak-Kanak Autisme?

  3. Kebaikan Terapi Cara Kerja Unutuk Kanak-Kanak Autisme

  4. Apakah Itu Pemprosesan Sensori?1. Penilaian Terapi Cara Kerja Untuk Kanak-Kanak Autisme


Ahli terapi cara kerja akan membuat permerhatian terhadap cara kanak-kanak melakukan tugas yang biasa boleh dilakukan pada usia mereka. Contohnya, memakai pakaian atau bermain permainan.


Perkara berikut juga diperhatikan oleh Terapis Cara Kerja:


  • Masa fokus

  • Stamina

  • Peralihan ke aktiviti baru

  • Kemahiran bermain

  • Tindak balas terhadap sentuhan atau jenis ransangan lain