top of page

Terapi Pemulihan Carakerja - Apa, Kenapa, Bila, Mana dan Bagaimana?

Apa?


Kerap kali kita mendengar terma "OT" atau Occupational Therapy disebut oleh kalangan Pakar Kesihatan atau orang ramai tetapi apa sebenarnya "OT" dan apa yang boleh Terapi Pemulihan Carakerja lakukan untuk membantu kanak-kanak?


OT atau Terapi Pemulihan Carakerja boleh membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah melakukan aktiviti harian yang menyukarkan proses kehidupan mereka.


Terapi ini merangkumi pelbagai senaman dan akitiviti yang dilakar dan direka untuk memperbaiki masalah sensori, kemahiran motor, kesedaran tubuh, masalah keseimbangan dan koordinasi yang boleh menjadi halangan untuk kanak-kanak membesar dengan potensi yang sepenuhnya.


#occupationaltherapyKenapa?