top of page

Fisioterapi untuk Kanak-Kanak dengan Sindrom Down

Sindrom Down merupakan kondisi kromosom yang berlaku disebabkan masalah pembahagian sel yang menyebabkan penambahan satu kromosom pada kromosom 21. Sindrom Down bukanlah satu penyakit.


Terma ini digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri yang terdapat pada seseorang yang terjadi disebabkan oleh perubahan di kromosom ke-21. Tekan sini untuk maklumat lebih lanjut mengenai sindrom Down.




Isi Kandungan


1. Isu Yang Akan Ditangani Dalam Fisioterapi

a. Kelewatan Dalam Pencapaian Perkembangan Motor Kasar

b. Masalah Keseimbangan

<