top of page

Cadangan Panduan Pemilihan Sekolah bagi Kanak-Kanak yang Mempunyai Kelewatan Perkembangan

Apabila kanak-kanak telah sampai ke tahap umur tertentu (mencecah usia 4 tahun dan ke atas), mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Hak tersebut termaktub dalam Perlembagaan Pendidikan Malaysia di mana "setiap kanak-kanak berhak untuk ke sekolah".


Ibu bapa perlulah mengambil tahu tentang jenis sekolah dan perkhidmatan yang ditawarkan. Hal ini kerana ia dapat memudahkan untuk ibu bapa membuat pilihan tentang sekolah jenis apa yang bersesuaian dengan tahap dan perkembangan anak.


Apabila kanak-kanak mempunyai kelewatan dari segi perkembangan, perancangan yang teliti haruslah dilakukan termasuk membuat kajian tentang rawatan, bantuan dan sokongan yang boleh diperolehi serta perancangan pendidikan mereka.


Blog kali ini ditulis bertujuan untuk membantu ibu bapa membuat perancangan persekolahan anak terutamanya kanak-kanak yang telah disahkan mempunyai kelewatan dari segi perkembangan.


Tujuan menghantar anak ke sekolah

Saya ingin memulakan subtopik ini dengan persoalan 'apakah manfaat yang kanak-kanak akan dapat apabila mereka ke sekolah?'


Kali pertama kita diperkenalkan dengan pendidikan formal adalah di sekolah. Tahun persekolahan adalah tahun asas pendidikan seseorang. Sekolah adalah institusi yang meletakkan asas perkembangan kanak-kanak.


Sekolah juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan kanak-kanak menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan manusia yang baik. Sekolah menjadi tempat di mana bakat muda diiktiraf dan dipupuk. Semasa meninggalkan sekolah, kita telah bersedia untuk memasuki dunia nyata dan mengejar impian kita.

Pendidikan memberikan kita pengetahuan tentang dunia. Ia juga membuka jalan untuk kerjaya yang baik dan membantu membina karakter dan perwatakan. Ia bukan sahaja membawa kepada pencerahan tetapi meletakkan asas negara yang lebih kuat.


Pendidikan melengkapkan seseorang individu. Pendidikan memperkayakan pemahaman seseorang. Pendidikan adalah pelaburan modal insan dan boleh memberi kesan besar kepada pertumbuhan dan pembangunan negara.


Jadi, mengapa kita menghantar anak ke sekolah?


A) Untuk mendapatkan pengetahuan

Pelaburan dalam pengetahuan memberi kepentingan terbaik.

Kesan langsung daripada pendidikan adalah peningkatan pengetahuan. Pendidikan memberi kita pengetahuan tentang dunia di sekitar kita. Ia mengembangkan perspektif kita dalam melihat kehidupan. Ini membantu kita membentuk pendapat dan mengembangkan sudut pandangan.


Maklumat tidak dapat diubah menjadi pengetahuan tanpa pemangkin (catalyst) yang disebut pendidikan.

Pendidikan menjadikan kita mampu mentafsirkan sesuatu dengan betul dan menerapkan maklumat yang dikumpulkan dalam senario kehidupan sebenar. Pendidikan tidak terhad kepada pelajaran dari buku teks. Pendidikan sebenar diperoleh daripada pelajaran yang diajar oleh kehidupan. Oleh itu, hantar anak anda ke sekolah.


B) Untuk membina perwatakan dan karakter

Perwatakan sebenar individu adalah yang paling menjadi dirinya.

Perkataan 'membudayakan&#x