• Khadijah Khalid

Perbezaan Diagnosis Masalah Pertuturan Pediatrik: Apraksia/Disartria/Gangguan Artikulasi/Fonologi

Updated: Sep 12, 2020

Pernahkah anda mengalami situasi seperti berikut?

Anak anda yang berusia 2 tahun boleh menyebut beberapa bunyi dan tidak mempunyai perkataan-perkataan yang bermakna walaupun dia memahami semua yang anda katakan. Anak anda yang berusia 5 tahun bercakap dengan cara yang sangat perlahan dan berhenti dan sepertinya tidak ada corak kesalahannya: kadang-kadang dia mengatakan perkataan itu dengan betul dan pada waktu yang lain tidak. Anak anda yang berusia 6 tahun mempunyai keregangan otot yang sangat rendah (very low muscle tone), bunyi /s/ yang susah untuk difahami dan menggantikan bunyi vokal dengan bunyi yang lain; mulutnya sering terbuka dan kadang-kadang air liur masih terkeluar. Anak anda berusia 4 tahun menyebut "boyeh" untuk 'boleh' dan "tawan" untuk 'cawan'. Serta, anak anda yang berusia 5 tahun menyebut "wabbit" untuk 'rabbit' .


Setelah membuat penilaian dengan Terapis Pertuturan-Bahasa, kanak-kanak pertama (1) mungkin didiagnosis dengan suspected Childhood Apraxia of Speech (sCAS), kanak-kanak kedua (2) dengan Childhood Apraxia of Speech (CAS), dan kanak-kanak ketiga (3) dengan disartria pediatrik. Kanak-kanak berusia empat (4) tahun itu mungkin didiagnosis dengan gangguan fonologi dan kanak-kanak terakhir (5) berkemungkinan mengalami gangguan artikulasi.Kelima-lima kanak-kanak ini mengalami masalah pertuturan yang sangat berbeza. Gangguan bunyi pertuturan yang mereka alami mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan jelas. Setiap masalah pertuturan yang dialami memerlukan rawatan yang khusus. Oleh itu, penting untuk kita mengetahui perbezaannya!


#speechsounddisorders #gangguanbunyipertuturan #pediatric #childhoodapraxiaofspeech #cas #dysarthria #phonologicaldisorder #articulationdisorder


CHILDHOOD APRAXIA OF SPEECH (CAS)

CAS adalah gangguan motor-pertuturan, i.e. kekurangan dalam perancangan motor dan pengaturan pergerakan pertuturan. Secara mudah, kanak-kanak tersebut tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi tidak dapat merancang pergerakan motor atau menggerakkan alat artikulasinya dengan kelajuan yang tepat pada waktu yang tepat dengan daya yang betul.


Menurut American Speech and Hearing Association (2007), “Childhood apraxia of speech (CAS) is a neurological childhood speech sound disorder in which the precision and consistency of movements underlying speech are impaired in the absence of neuromuscular deficits (e.g. abnormal reflexes, abnormal tone). CAS may occur as a result of known neurological impairment, in association with complex neurobehavioral disorders of known and unknown origin, or as an idiopathic neurogenic speech sound disorder. The core impairment in planning and/or programming spatiotemporal parameters of movement sequences results in errors in speech sound production and prosody” (ASHA, 2007).


Secara ringkas, CAS merupakan gangguan neurologi bunyi pertuturan kanak-kanak di mana kanak-kanak yang mempunyai CAS akan sukar menghasilkan bunyi pertuturan atau perkataan yang tepat dan konsisten, tanpa mempunyai masalah neuromaskular atau otot yang lemah. Oleh sebab itu, kita dapat melihat yang kanak-kanak dengan CAS kadang-kadang boleh menyebut satu perkataan dan pada waktu yang lainnya tidak.


Tiga ciri yang telah dikenal pasti untuk membezakan CAS dengan masalah pertuturan pediatrik yang lain ialah CAS mempunyai kekurangan atau defisit dalam perancangan dan pengaturan pergerakan pertuturan.


Ciri-ciri ini merangkumi:

  1. Kesalahan yang tidak konsisten pada konsonan dan vokal dalam penghasilan suku kata atau perkataan y