top of page

TENTANG KAMI

Realisation Outreach (ROr) merupakan platform rehabilitasi yang diasaskan dan diselenggarakan oleh ahli profesional kesihatan bersekutu/ terapis bertauliah yang berasal daripada Malaysia. ROr ditubuhkan untuk menjadi sumber rujukan ibu bapa dan pendidik berkaitan perkembangan kanak-kanak.

Play Date

Video Kami